!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkerings-och trafikregler

 

             

Trafikföreskrifter

I samråd med polismyndigheten har BRF Norrgården beslutat om följande trafik- och parkeringsregler.

  • Motorfordon får framföras från allmän väg för direkt färd till och från markerad parkeringsplats samt för transport av personer eller tyngre gods till hus.
  • Det är inte tillåtet att vare sig köra eller parkera på gräsmattorna inom området. Framförande av motorfordon måste ske på sådant sätt att fara för barn, fotgängare eller cyklister inte uppkommer. Kommunens föreskrift om begränsad tomgångskörning till max 1 minut skall efterlevas.
  • Inom bostadsföreningens område råder parkeringsförbud. Vid parkeringsförbud är det tillåtet att stanna för av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods. Lastning/lossning skall ske kontinuerligt vid fordonet. Så fort lastning/lossning avbryts är fordonet definitionsmässigt parkerat.
  • Boende som äger eller disponerar motorfordon är skyldig att teckna kontrakt för parkeringsplats. Detta gäller för vart och ett av de motorfordon som den boende tänkt parkera inom bostadsområdet.
  • För besökare/gäster finns en betalparkering vid norra sidan av parkeringshuset. När gäster stannar mer än tre dygn kan korttidsplats hyras genom förvaltningskontoret till en kostnad av 50 kr/dygn. Vid in- och utflyttning kan särskilt parkeringstillstånd erhållas på förvaltningskontoret.


Bevakning och parkeringsövervakning

Brf Norrgården har avtal med bevakningsföretag som sköter områdes-och parkeringsövervakning.
Områdesbevakning sker kvällar och nätter alla dagar i veckan, parkeringsövervakning sker oregelbundet
under dygnet.

Fordonstrafik

Fordonstrafik inom Brf Norrgården är ej tillåten utom för varutransporter, personbefordran och servicefordon. Den främsta anledningen till detta är att minska risken för barnolycksfall, men även för att minska buller och luftföroreningar.

Mopedåkning

Mopedåkning är ej tillåtet av samma skäl som som gäller fordonstrafik.

 

Parkeringsbolaget BevakningsRuta i Vallentuna AB har telefonnummer 08-410 228 83