!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grillning

Endast el-grillar får användas på balkongen. Alla medlemmar är välkomna att nyttja föreningens utomhusgrillar. En ligger nedanför pulkabacken:

 

Den andra grillplatsen ligger på östra sidan om parkeringsgaraget vid port 31

Grillplatsen skall göras i ordning/städas efter användning.

Man får använda egen grill. Tänk då på vindriktning, avstånd till grannarna samt brandrisk - placera grillen långt ifrån fasaden.